Hazai bioinformatikai kurzusok

Az ELIXIR Magyarország célja, hogy 2019-ben rendelkezzünk saját oktatókkal, akik a rendelkezésre álló tananyaggal PhD hallgatóknak vagy egyéb élettudományi szakembereknek alapozó képzéseket tudnak tartani.

Ehhez Carpentry akkreditált oktatókra van szükség, akik bioinformatikában jártas szakemberekként ismerik a tananyagot és egy formális oktatói képzésen részt vettek. Ennek első lépése az adott kurzus megismerése például segítőként. Három-négy résztvevőnként egy segítőt javasolnak, aki a kurzus közben egy-egy hallgatónak segíteni tud. Ha érdekli a lehetőség, kérjük vegye fel a kapcsolatot Dr. Bálint Bálinttal, az ELIXIR Magyarország oktatási koordinátorával.

 

2018/19-es tanév bioinformatika kurzusai

új kurzus regisztrálása: Herman Péter (herman.peter@ttk.mta.hu)

Intézmény Szervezeti egység Kurzus címe Kurzusvezető Honlap Időpont
DE ÁOK BMBI Train the Trainer workshop     2019. február közepe
DE ÁOK BMBI Data Carpentry     tavasz
DE ÁOK BMBI Introduction to R programming (Software Carpentry workshop) Marco Chiapello, Fotis E. Psomopoulos Link 2018. dec. 01-02.
DE ÁOK BMBI RNA Seq Data Analysis by using the Galaxy platform Scholtz Beáta Link 2018. nov. 17-18.
DE ÁOK BMBI Genomi bioinformatika Barta Endre    
DE ÁOK BMBI Génexpresszió analízis és funkcionális genomika (Adatanalízis a Galaxy platformon) Scholtz Beáta   MSc ősz
DE ÁOK BMBI Genomikai Módszerek (KLK MSC) Bálint Bálint László   MSc ősz
SE   Data Carpentry     tavasz
SE ÁOK Élettani Intézet Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban Cserző Miklós Link ősz
ELTE TTK Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszék Bioinformatika, Gráfok a bioinformatikában, Szerkezeti bioinformatika Farkas Illés Link  
ELTE TTK Biológiai Intézet Genetikai Tanszék Bioinformatika Ari Eszter Link ősz
ELTE TTK Matematikai Intézet Számítógéptudományi Tanszék Bioinformatika Grolmusz Vince

Link

 
ÁTE Élettani és Biokémiai Tanszék

Bioinformatika

Bartha Tibor

Link

ősz
PTE TTK Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék Bioinformatika Putnoky Péter Link tavasz
PPKE ITK  Integrált szerkezeti bioinformatika,
Java programozás bionikusoknak
Gáspári Zoltán Link1
Link2
 
PPKE ITK Bevezetés a bioinformatikába Pongor Sándor Link  
PPKE ITK Számítógépes rendszerbiológia I-II. Csikász-Nagy Attila   I: ősz
II: tavasz
PPKE ITK Biodata analysis program   Link  
SZIE ÉTK Sör és Szeszipari Tanszék Fehérjemérnökség és bioinformatika - Link ősz
BME VBK Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék Bioinformatika Pongor Sándor, Budinszky András Link tavasz
BME VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Bioinformatika 2-proteomika

Poppe László Link ősz
BME VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Bioinformatika Antal Péter

Link1
Link2

 
BME TTK Algebra Tanszék Bioinformatika Miklós István Link tavasz
BME TTK Sztochasztika Tanszék Sztochasztikus modellek a bioinformatikában Tóth Bálint Link  
  Budapest Semesters in Mathematics Combinatorial and algorithmic aspects of bioinformatics Miklós István

Link1
Link2

 

 

Korábbi bioinformatika kurzusok

Intézmény Szervezeti egység Kurzus címe Kurzusvezető Honlap Időpont
SE ÁOK Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Alap bioinformatikai ismeretek új generációs szekvenáláshoz Molnár Mária Judit   2017. dec.
SE ÁOK Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete OFTEX kurzus: bioinformatika   Link 2015. okt.
ELTE TTK Biokémia Tanszék Bevezetés a bioinformatikába (MSc), Bevezetés a fehérje bioinformatikába (PhD) Tusnády Gábor   ősz