Implementation Study indítványt fogadtak el magyar részvétellel

Az ELIXIR elfogadta az Integration and standardization of intrinsically disordered protein data Implementation Study indítványt magyar részről Dosztányi Zsuzsanna vezetésével. Ez tagja annak a 6 indítványnak, amely a 2018-as évre a Data Platform keretében elfogadásra került a benyújtott 17-ből. A projekt futamideje: 2018.06.01-2019.05.31.

Az Implementation Study-k olyan rövidtávú (1-2 éves), a Hub által a Node-okhoz kihelyezett szolgáltatások, melyekhez a Node-ok támogatásban részesülnek a Hub felől. A nyertes indítványok független szakértői felülvizsgálat után lettek kiválasztva a bioinformatikában és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásában jártas szakemberek által. A kiválasztás a Core Data Resource-ok kritériumaira támaszkodott.

Az Integration and standardization of intrinsically disordered protein (IDP) data beadvány partnerei: 

Node Vezető kutató (PI) Szerep  
IT Silvio Tosatto vezető
EBI Rob Finn (InterPro) tag
EBI Maria Martin (UniProt) tag
EBI Sandra Orchard (UniProt, IntAct) tag
EBI Sameer Velankar (PDBe) tag
CH Alan Bridge (UniProt) tag
HU Zsuzsanna Dosztányi tag
IR Norman Davey társ vezető

Célja az IDP-hez kapcsolódó annotáció bevezetése az UniProt és PDBe Core Data Resource-okba, ezáltal garantálva az IDP kutatói közösségének hosszútávú elérhetőséget. A projekt első része az annotáció bevezetése az említett adatbázisokba az InterPro és a MobiDB-lite szoftvercsomaggal. Másodjára, létre kívánnak hozni egy Minimal Information About Disorder Experiments (MIADE) formátumot a rendezetlenségi adatok egyértelmű közlésére és aPI-t az adatázisok közötti mozgatáshoz. Végül egy új adatbázist állítanak össze (PubDisProt) PubMed ID-k és IDP-k azonosítóinak összekapcsolásával a meglévő adatbázisok közötti annotáció csere és az karbantartásuk megkönnyítésére. Dosztányi Zsuzsanna vezetésével a magyar Node mindhárom részfolyamatban részt vállal.

Silvio Tosatto (b) és Dosztányi Zsuzsanna