Bioinformatika Tanulmányi verseny eredményhirdetése

A Semmelweis Egyetem Bioinformatika Tanszékének versenyfelhívására idén összesen 20 hallgató jelentkezett. A feladat rosszindulatú tumoros sejtvonalak kemorezisztenciájában szerepet játszó génexpressziós mintázat azonosítása volt mesterséges intelligenciát használó alkalmazások segítségével. Helyezést elért hallgatók:

1. helyezett: Bohus Gula
Jutalma egy nemzetközi bioinformatika kurzuson vagy konferencián való részvétel.

2. helyezett: Schulc Klára
Egy hazai bioinformatika kurzuson vagy konferencián vehet részt.

3. helyezett: Yixuan Zeng

Mindhárom nyertes a Klinikai Bioinformatika tárgy felvétele esetén megajánlott jeles gyakorlati jegyet kap.

Az első képen középen az első helyezett, Bohus Gyula, és a harmadik helyezett, Yixuan Zeng látható. A második képen pedig Schulc Klára, a második helyezett.  Mindhárman személyesen is bemutatták a projektjüket és átvették az Oklevelet. Baloldalon Dr. Fekete János, egyetemi tanársegéd, a pályázat kiírója és értékelője, jobb oldalt pedig Prof. Dr. Győrffy Balázs, a Semmelweis Egyetem Bioinformatika Tanszékének vezetője látható. 

Minden pályázó részvételét köszönjük, a nyerteseknek gratulálunk!